Αθανασιάδης Γιάννης
Παιδική προσωπική ιστοσελίδα με πληροφορίες, βιογραφικό, παιχνίδια και ζωγραφιές.

Παιδικό Μουσείο
Στοιχεία για την λειτουργία και τις εγκαταστάσεις του μουσείου. Χάρτης και ωράριο.